โครงการ “TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ปี 4

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ สถานีวิทยุ TRS 99.5 แถลงข่าวเปิดโครงการ “TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” เป็นปีที่ 4 เพื่อสนับสนุนการ  ขับขี่ปลอดภัยในสังคมไทย โดยเป็นการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคการสาธิตให้กับลูกค้าฮอนด้า ผู้ฟังรายการของสถานีวิทยุ TRS 99.5 และผู้ที่สนใจโครงการ ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพ  (ถนนรามคำแหง) พร้อมร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมพิเศษให้กับนักศึกษาในกรุงเทพฯ และจังหวัดนครราชสีมา หวังลดอุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มนักขับมือใหม่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในอันดับต้นๆ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยได้ที่ TRS 1255 Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการ “TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า”

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฎิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะแบรนด์รถยนต์ที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยมากว่า 50 ปี นอกจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร ฮอนด้าได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขึ้น เมื่อปี 2537 และ ได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยด้านรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียอาคเนย์  ในปี 2551 นอกจากนั้นยังร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการขับขี่ปลอดภัยมาโดยตลอด อาทิ โครงการ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ โครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และโครงการ “TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ซึ่งเราตั้งเป้าจำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้าภายในสิ้นปี 2559 กว่า 8,000 คน”

สำหรับโครงการ “TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” เป็นความร่วมมือกับสถานีวิทยุ TRS 99.5 โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งปี 2556 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน และในปีนี้โครงการฯ   ได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนติดอันดับต้นๆ อีกด้วย”

พลตำรวจเอกไตรรัตน์ อมาตยกุล ที่ปรึกษาสถานีวิทยุ TRS 99.5 กล่าวว่า “สถานีวิทยุ TRS 99.5 ผลิตรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสูงสุด พร้อมกับปณิธานในการทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสังคมเพื่อให้ประชาชนเกิดความสุข ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสถานีฯ เล็งเห็นว่าแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 (Decade of Action for Road Safety) มีความสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของสถานีฯ ในฐานะเป็นสื่อมวลชนที่จะร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ยั่งยืน จึงได้ริเริ่มโครงการ “TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ฟังและประชาชนทั่วไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,243 คน จากการอบรมทั้งหมด 29 ครั้ง”

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนนักศึกษาจาก 2 สถาบัน คือ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาโดยตลอด เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ และปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมในการขับขี่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ยั่งยืน”

โครงการ “TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ และเสริมทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกกฎจราจรในภาคทฤษฎีในหัวข้อต่างๆ อาทิ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทและข้อปฏิบัติในการขับรถ การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ อาทิ การบำรุงรักษารถยนต์ การสังเกตจุดบอดและพื้นที่อับของตัวรถ รวมถึงการสาธิตการทำงานของระบบเบรก ABS และการควบคุมรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ได้ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ TRS 1255 Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |