โตโยต้า จัดกิจกรรม “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 6”

toyota-csr

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการฯ สู่สาธารณชน

          ฯพณฯ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่โรงเรียนและเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 6” โดยมี นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ รศ. ดร. ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ         ศูนย์สรรพสินค้า ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
         โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มจากทำการคัดเลือกโรงเรียนและเทศบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้องค์กรและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สามารถริเริ่มโครงงานและกิจกรรมที่จะช่วยลดการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนภายใน ชุมชนของตน ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายแกนนำการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของ โรงเรียนและเทศบาลในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย การดำเนินโครงการในปีที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงนั้นนับเป็นปีที่ 6 นับแต่มีการแนะนำโครงการออกสู่สาธารณชนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548
         ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการตลอดทั้ง 6 ปี บริษัท โตโยต้าฯ ได้มีการให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานแก่โรงเรียน 170 แห่ง และ เทศบาล 135 แห่ง ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 130 ล้านบาท มีการขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานเทศบาลและโรงเรียนไปยัง 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย เกิดโครงการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรมแล้วกว่า 684 โครงการ โครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 7,000 ตันตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัท   โตโยต้าฯ ยังให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนและเทศบาลที่เป็นเครือข่ายของโครงการที่มีความ พร้อม ในการจัดสร้างศูนย์ให้ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนในแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ไปในวงกว้าง โดยปัจจุบันนี้ โครงการฯ ได้จัดสร้างศูนย์เรียนรู้โลกร้อนแล้วเสร็จเป็นจำนวน 2 แห่ง โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ แห่งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน รวมถึงมีแผนการเปิดศูนย์เรียนรู้โลกร้อน แห่งที่ 3 ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2554 นี้อีกด้วย
          การดำเนินกิจกรรมในโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” นี้ จะแบ่งหัวข้อการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ ลดเมืองร้อนด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดเมืองร้อนด้วยการลดขยะในเมือง ลดเมืองร้อนด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน และ ลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง  โดยจะมีการมอบเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ การจัดค่ายอบรมความรู้ในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแก่คณะครู อาจารย์ ตัวแทนเทศบาล และการจัดค่ายเยาวชนลดเมืองร้อนเพื่อให้คณะทำงานนำความรู้ที่ได้รับจากการ อบรมไปพัฒนาแผนงานการดำเนินกิจกรรมลดเมืองร้อนในชุมชนของตน จากนั้นจะมีการเข้าตรวจประเมินความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดจาก เจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลและเมืองที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่น เพื่อนำแกนนำที่ได้ร่วมปฏิบัติงานไปทัศนศึกษาและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์และเปิดโอกาสในการเรียนรู้ ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้า ชิราคาวา-โก ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานของตนต่อไป
          ภายใน “งานลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ในครั้งนี้ บริษัท โตโยต้าฯ ได้เรียบเรียงเรื่องราวความสำเร็จจากการดำเนินโครงงานและกิจกรรมจากตัวแทน เทศบาลและโรงเรียนในการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาให้รับชมผ่านบริเวณนิทรรศการ การเปิดบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมและจำหน่ายสินค้าอันเป็นผลิตผลมาจากโรงเรียน และเทศบาลเครือข่ายโครงการในปีที่ 6 รวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการที่ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น แนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างครบวงจรของโตโยต้า ภายใต้แนวคิด “จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ Fully integrated CSR across value chain” การจัดแสดงเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจำลองสถานการณ์ผลของภาวะโลกร้อนแบบ 3 มิติ “วิบัติภัยโลกร้อน” กับอุโมงค์พยากรณ์ผลกระทบโลกร้อน การพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการลดโลกร้อนในการใช้ชีวิตประจำวันกับหลากหลายคน ดัง การรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ จากทั่วโลก กิจกรรม Walk Rally ร่วมสนุกชิงของรางวัล ตลอดจนการเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายทำความดีผ่านเวบไซต์ Toyota CSR Facebook เป็นต้น
{phocagallery view=category|categoryid=245|limitstart=0|limitcount=0}

อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |