โตโยต้า ร่วมสร้างสรรค์อนาคตเยาวชนไทย มอบ

toyota

ทุนการศึกษาปีที่ 39 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          มร.เคียวอิจิ ทานาดะ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2554 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงความยินดี     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ศกนี้ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต โดยปีนี้มีนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน เป็นมูลค่า 740,500 บาท โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จำนวน 9 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 728,000 บาท

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล  จำนวน 3 ทุน  มูลค่าทุนละ 84,000 บาท
 คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น  จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 77,000 บาท
 คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 1 ทุน   มูลค่าทุนละ 84,000 บาท
 คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 ทุน   มูลค่าทุนละ 84,000 บาท
 คณะครุศาสตร์   จำนวน 1 ทุน    มูลค่าทุนละ 77,000 บาท

 
ทุนการศึกษาทั่วไป
จำนวน 1 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 12,500 บาท

 คณะทันตแพทย์ศาสตร์   จำนวน 1 ทุน  มูลค่าทุนละ 12,500 บาท
 
          โตโยต้า ส่งเสริมการศึกษาโดยการมอบทุนให้กับนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง   นับจากปี พ.ศ.2516   โดยการมอบทุนครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 39 รวมจำนวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจาก     โตโยต้าแล้ว จำนวน 1,474 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9,772,000 บาท

           นอกจากการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว โตโยต้า ยังได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในโครงการอื่นๆ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่

 พ.ศ.2533 สนับสนุนงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ พร้อมสร้างห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมยานยนต์ และมอบรถยนต์ โตโยต้า โซลูน่า เพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน ตลอดจนจัดหาผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในการให้ความรู้แก่นิสิต
 พ.ศ.2549 – 2558 สนับสนุนงบประมาณจำนวน 39.5 ล้านบาท ให้กับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ ในนาม “กองทุนโตโยต้า” โดยมอบให้ปีละ 3.95 ล้านบาท เพื่อยกระดับการเรียน การสอน และการวิจัยด้านภาษา และวรรณคดีญี่ปุ่น ให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 พ.ศ. 2550 สนับสนุนทุนการศึกษา “จุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน์” มูลค่า 2 ล้านบาท ส่ง เสริมการศึกษาให้กับนิสิตในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

           มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “ความรู้นั้นไม่ได้มีแต่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น การทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมนั้น ถือว่าเป็นการเรียนรู้คุณค่าของชีวิตที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง การนำความรู้ที่ได้มานั้น ถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อก่อเกิดประโยชน์ และร่วมสร้างสังคมที่ดีเพื่อพัฒนาประเทศ ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย” ดั่งปณิธานของโตโยต้าที่ว่า
{phocagallery view=category|categoryid=266|limitstart=0|limitcount=0}

“อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |