ไทยน้ำทิพย์เยี่ยมชมสถาบัน

ฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ

        บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ นำทีมโดย คุณปกรณ์พงษ์ อรรถบท ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กร เข้าเยี่ยมชมสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ (TRI PETCH ISUZU TRAINING ACADEMY) ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในประเทศ          ทั้งพนักงาน ผู้จำหน่าย ที่ปรึกษาด้านการขาย ช่างประจำศูนย์บริการของกลุ่มอีซูซุ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ณ อาคารสำนักงานใหญ่และอาคารตรีเพชรอีซูซุบริการ ถนนวิภาวดีรังสิต


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |