ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จัดกิจกรรมโครงการ “ ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข ” พาลูกค้าและสื่อมวลชนเดินทางโดยรถยนต์ TR Transformer ll

 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “ ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข ” พาลูกค้าและสื่อมวลชนเดินทางโดยรถยนต์ TR Transformer ll ร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสพร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 104 คน ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการ ” ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข “


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |