BMW Group วางแผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่โรงงานบีเอ็มดับเบิลยูที่เมือง Leipzig

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป เตรียมพัฒนาโรงงานบีเอ็มดับเบิลยูที่เมืองไลพ์ซิกก์ ให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า พร้อมกับเตรียมลงทุนสร้างฐานผลิตชิ้นส่วนป้อนสำหรับผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในแคว้น     บาวาเรีย โดยการจับมือกับพันธมิตรกับบริษัท SGL Carbon และบริษัท SGL Automotive Fibers ที่เมืองวาคเคอร์ดอร์ฟ เพื่อผลิตชิ้นส่วนคาร์บอนเพื่อป้อนให้กับโรงงานของบีเอ็มดับเบิลยูที่เมืองลันด์ชุต สำหรับงานขึ้นรูปตัวถัง

ดร. นอร์เบิร์ต ไรท์โธเฟอร์ ประธานกรรมการบริหารของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป กล่าวถึงการตัดสินใจในการลงทุนครั้งนี้ เพื่อสร้างฐานการผลิตรถยนต์ในโครงการ Project i – Megacity Vehicle ว่า “บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป จะใช้โรงงานบีเอ็มดับเบิลยูที่เมืองไลพ์ซิกก์ เป็นศูนย์กลางฐานการผลิตรถยนต์อนาคตในโครงการนี้ โดยอาศัยเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าและความละเอียดสูงที่ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย เนื่องจากทางบริษัทต้องการควบคุมและดูแลการผลิตรถยนต์อนาคตในโครงการนี้อย่างใกล้ชิด และที่ผ่านมา บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ได้ทดลองและทดสอบการผลิตด้วยโครงสร้างเครือข่ายโรงงานผลิตนี้แล้ว อีกทั้งยังมีการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกับเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนในโครงการนี้ด้วย”

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ได้เริ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วน การประกอบรถยนต์ และการเตรียมขึ้นไลน์การผลิตสำหรับรถยนต์ในโครงการ Project i – Megacity Vehicle ที่โรงงานบีเอ็มดับเบิลยูในเมืองไลพ์ซิกก์, เมืองลันด์ชุต และ เมืองวาคเคอร์ดอร์ฟ ตามลำดับแล้ว คอนเซ็ปต์ของรถยนต์ในโครงการ Project i – Megacity Vehicle นี้ จะเป็นรถยนต์ที่พร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน (Sustainability) โดยมุ่งเน้นการใช้งานสำหรับ ‘มหานคร’ (Megacity) หรือเมืองขนาดใหญ่ ที่ต้องการยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป วางแผนที่จะเริ่มทำตลาดและจำหน่ายรถยนต์จากโครงการนี้ในช่วงกลางทศวรรษนี้ โดยจะแยกเป็น Sub-brand จากบีเอ็มดับเบิลยูอย่างชัดเจน


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |