หัวเทียน รถยนต์ต้องเปลี่ยนตอนกี่กิโลเมตร

หัวเทียน ถือเป็นส่วนประกอบในเครื่องยนต์อีกชิ้นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทำหน้าที่ในการจุดระเบิดภายในห้องเผาไหม้โดยตรงหากมีการทำงานที่ผิดพลาด หรือ เสื่อมสภาพย่อมทำให้การจุดระเบิดทำได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพส่งผลให้เครื่องยนต์รอบตกไม่เพิ่มอัตราเร่งเหมือนอย่างที่ควรจะเป็น

ซึ่งหัวเทียนจะถูกกำหนดเอาไว้ตามจำนวนของลูกสูบภายในเครื่องยนต์นั้นๆอาทิ เครื่องยนต์ 4 สูบ ก็ย่อมมีหัวเทียน 4 อัน ส่วนเครื่องยนต์ 8 สูบ ก็มีหัวเทียน 8 อัน หรือ ในเครื่องยนต์บางรุ่นอาจมีการใช้หัวเทียน 2 หัว ต่อ 1 ลูกสูบ

โดยหัวเทียนทำหน้าที่ในการจุดระเบิดผ่านประกายไฟจากแกนกลางไปสัมผัสเข้ากับเขี้ยวหัวเทียน ยิ่งหัวเทียนเสื่อมสภาพก็ยิ่งส่งผลให้การจุดระเบิดทำได้อย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคราบเขม่าที่เกาะตัวอยู่บริเวณขั้วหัวเทียน ดังนั้นควรทำการเปลี่ยนหัวเทียนเมื่อมีระยะครบทุกๆ 100,000 กิโลเมตร หรือ ในกรณีที่รถมีการใช้งานหนักก็อาจทำการเปลี่ยนในทุกๆ 8,000-20,000 กิโลเมตรได้