เบรกหาย หรือ เบรก Fade เกิดจากอะไรกันนะ

เบรกหาย หรือว่า Fade ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในเรื่อง ของ เบรกรถยนต์ ก็คือ ประสิทธิภาพในการหยุดรถของเบรกค่อยเสื่อมถอยลงจากเดิมและหาก สภาพ ดังกล่าวยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ เบรกจะไม่ทำงานในที่สุด

      
เบรกหาย หรือ Fade เกิดขึ้นจาก?

อาการ เบรกหาย ดังกล่าวเกิดจากการเบรกอย่างรุนแรงทำให้เบรกทำงานหนักเกินไป จานเบรกและผ้าเบรกจึงร้อนจนเกิดก๊าซขึ้น ก๊าซจะเข้าไป แทรกระหว่างจานเบรกกับผ้าเบรกทำให้จานเบรกและผ้าเบรกสัมผัสกันได้ไม่ดีหลังการติดตั้ง ผ้าเบรกใหม่จะเกิดก๊าซได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าเบรกที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสูง และผ้าเบรกที่มีประสิทธิภาพการเบรกดีในความเร็วระดับปานกลางและช้า จะมีแนวโน้มเกิดก๊าซได้ง่ายหากเกิดอาการดังกล่าวขึ้น จะต้องรีบทำให้เย็นลง(Cool down) โดยเร็ว


อาการนี้สามารถอัพเกรดตัวรถ โดยการใส่จานเบรคที่มีการออกแบบเพื่อระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการออกแบบร่องระบาย รวมไปถึงการใช้ผ้าเบรกที่ผสมแร่ใยหินแบบพิเศษทำให้การเกิดก๊าซน้อยลงไป และยังมีการใช้น้ำมันเบรกคุณภาพสูง เช่น จำพวก Dot 4 หรือ Dot 5 แต่อย่าเกรดค่าที่โรงงานกำหนดไว้(อันนี้ในกรณีรถเดิม) เพื่อเพิ่มจุดเดือดไม่ให้น้ำมันเบรกเดือดได้