6 วิธีดูแล และยืดระยะเบรกให้ใช้ได้นานๆ

เมื่อรถยนต์เคลื่อนที่ได้ ก็ต้องสามารถหยุดได้ และหยุดได้ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้นระบบ เบรก จึงมีความสำคัญไม่ต่างไปจากเครื่องยนต์ เพราะถ้าหากรถยนต์เคลื่อนที่ได้ แต่หยุดไม่ได้ คุณเองนั่นแหละที่จะไม่มีโอกาสได้ขับรถยนต์คันเก่งของคุณอีกต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้นยังหมายรวมถึงการยืดอายุเพื่อคงประสิทธิภาพให้ได้ตามอายุการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดการสึกหรอ หรือเสื่อมสมรรถนะก่อนเวลาอันควร

1. หมั่นตรวจเช็ก และเติมลมยางให้อยู่ในมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด เพราะจะช่วยให้ระบบเบรกไม่ต้องทำงานหนักเกินความจำเป็น

2. เข้าตรวจเช็กผ้าเบรก และระบบเบรกทุกๆ 10,000 กม.

3. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ 1 ปี หรือ 40,000 กม.เพราะน้ำมันเบรกชอบดูดความชื้นเข้าไป ซึ่งอาจทำให้การทำงานของระบบเบรกไม่เต็มประสิทธิภาพ

4. ไม่ขับขี่ด้วยความสูงมากบ่อยๆ ควรรักษาระยะเบรกไม่ให้ต้องทำงานอย่างรุนแรงบ่อยๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผ้าเบรกสึกหรอเร็วขึ้น

5. ควรเปลี่ยนผ้าเบรกตามกำหนด หรือตามสภาพการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบเบรก ที่อาจส่งผลกระทบจากการใช้ผ้าเบรกที่มีการสึกหรอมาก

6. ควรทำการ รัน-อิน ผ้าเบรกชุดใหม่ทุกครั้ง โดยการใช้เบรกที่ไม่รุนแรง จนกว่าจะพ้นระยะ รัน-อิน ทั้งนี้เพื่อให้ไม่ส่งผลต่อส่วนอื่นๆ ของระบบเบรก