แท็ก:

ข้อตกลงความร่วมมือ

โตโยต้าจับมือ หอการค้าไทย และพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Business Accelerator” รุ่นที่ 4 ร่วมพัฒนาศักยภาพ SMEs มุ่งสู่ช่องทางขาย Modern trade

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Business Accelerator” ระหว่าง หอการค้าไทย และ 4 บริษัทพันธมิตร ร่วมพัฒนาศักยภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs สู่ช่องทางขายกับ Modern trade