แท็ก:

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น 130 ปี

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมสนับสนุน ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น 130 ปี

ประเทศไทยจึงถือเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการร่วมกันกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความร่วมมือในด้านต่างๆ แล้ว ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยยังดำรงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดแนบแน่นระหว่างพระราชวงศ์ของทั้ง 2 ประเทศมาอย่างยาวนานสืบมา และในวันที่ 26 กันยายน 2560 นี้ ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – ญี่ปุ่นจะครบรอบ 130 ปี