แท็ก:

ความหมาย

ความหมาย ของ เส้นจราจร แบบต่างๆ

พอเกิดข้อพิพาด ก็ต้องมีผู้ตัดสิน และเมื่อมีคนผิด มักจะมีคำพูดแก้ตัวมาว่า “ก็ไม่รู้นี่” เสมอ ฉะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ เวลาขับรถเราจึงควรจะรู้ ความหมาย ของ เส้นจราจร บนถนนกันด้วย