แท็ก:

คาร์บอน

โตโยต้า จับมือพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชน จัดสัมมนา “Hydrogen Symposium 2023” ขับเคลื่อนไฮโดรเจนพลังงานทางเลือกใหม่แห่งอนาคต สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย

งานสัมมนา “Hydrogen Symposium 2023” ภายใต้แนวคิด Gearing towards Carbon Neutrality with Hydrogen Society เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฮโดรเจน ผ่านการเผยแพร่ตัวอย่างความสำเร็จของโครงการจากองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานทางเลือกใหม่แห่งอนาคต ในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย