แท็ก:

ค่ายศิลปะโตโยต้า

โตโยต้า เปิดประสบการณ์ค่ายศิลปะสู่เยาวชนแห่งที่ 3 ณ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.เชียงใหม่

โตโยต้า ร่วมกับ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชนไทย ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากนักออกแบบมืออาชีพประเทศญี่ปุ่น