แท็ก:

ถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ 9

กลุ่ม ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ หลอมรวมดวงใจ ร่วมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ถวายอาลัยแด่ รัชกาลที่ 9

คณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด  ร่วมหลอมดวงใจเป็นหนึ่ง พร้อมใจช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ คือ ดอกดารารัตน์ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรด   เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้