แท็ก:

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานไทย มั่นใจเลือกใช้ คัมรี ใหม่ ที่สุดแห่งความสะดวกสบายที่เหนือระดับ

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เดินทางไปส่งมอบรถโตโยต้า คัมรี ใหม่ จำนวน 150 คัน เพื่อให้บริการรถลีมูซีน กับการท่าอากาศยานไทย ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้ลูกค้าท่าอากาศยานไทยได้สัมผัสกับคัมรี ใหม่