แท็ก:

บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด

บริดจสโตนผนึกพลังจิตอาสา สานต่อโครงการ “บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3” พัฒนาความยั่งยืนสู่ชุมชนบ้านเกิด เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า

บริดจสโตน รวมพลังจิตอาสาซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือไทยบริดจสโตน เดินหน้าแบ่งปันและมอบโอกาสดีๆให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลน ด้วยการกลับไปพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านเกิดให้ดีขึ้นภายใต้โครงการ “บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด”