แท็ก:

มูลนิธิ

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2565

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประกวดกิจกรรมประจำปี 2565