แท็ก:

ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคม

ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม ยอดขายรวม 40,418 คัน ลดลง 54.1%

รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 40,418 คัน ลดลง 54.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 11,733 คัน ลดลง 65.1% รถเพื่อการพาณิชย์ 28,685 คัน ลดลง 47.4%