แท็ก:

ยางกันกระแทกโช้ค

ยางกันกระแทกโช้ค นั้นสำคัญไฉน

ปัญหาหนึ่งที่หลายคนมองข้าม และมักไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะการสืบค้นด้วยตัวเอง ทำได้ค่อนข้างลำบาก พอรู้ตัวอีกทีปัญหาที่ว่า ก็ลุกลามไปมากกว่ากว่าที่จั่วหัว ตัวการที่จะเล่าในคอลัมน์นี้นั่นก็คือ