แท็ก:

ยางระเบิด

เอาตัวรอด เมื่อ ยางระเบิด บนถนน

ยางระเบิด เป็นอันตรายอย่างนึงอาจเกิดขึ้น กับผู้ขับขี่ ไม่ว่าใครก็ตามที่ขาดการดูแลรักษาสภาพยางอย่างถูกวิธี ซึ่งความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดจาก