แท็ก:

ย่านกุฎีจีน

อร่อยริมทาง : ลัดเลี้ยวเที่ยวชิม ขนมโบราณ ย่านกุฎีจีน ชุมชนเก่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี “ ขนมฝรั่งกุฎีจีน ” ขนมโบราณลูกผสมจีนโปรตุเกส

“ย่านกุฎีจีน”  ชุมชนเล็กๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี  ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปากคลองตลาด พิกัดบริเวณระหว่างสะพานพระพุทธยอดฟ้ากับวัดอรุณราชวราราม ที่นี่แม้จะเป็นเพียงย่านชุมชนเล็กๆ แต่กลับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย