แท็ก:

รถกอล์ฟไฟฟ้า SEV 14 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลือกใช้ SEV รถกอล์ฟไฟฟ้า SEV 14 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลือกรถกอล์ฟไฟฟ้า SEV 14 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน สำหรับใช้ในกิจการภายในมหาวิทยาลัย