แท็ก:

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสมรรถนะสูง

ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วมมือ “ริแมค” พัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าสมรรถนะสูง

ฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปทุ่มทุน 80 ล้านยูโร ร่วมงานกับ ริแมค ออโต้โมบิลิ ร่วมมือกันเพื่อพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าสมรรถนะสูง และรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าเซลส์เชื้อเพลิงเพื่อช่วยผลักดันสถานะของกลุ่มสู่ยานยนต์พลังงานสะอาด