แท็ก:

รยสท

ร.ย.ส.ท.จัดแรลลี่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันแรลลี่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอน “ร้อยดวงใจ ทำดีถวาย อัครศิลปิน” เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายนนี้