แท็ก:

ระดมความคิด

ฟอร์ดเปิดเวทีระดมความคิด Ford+ Innovator Scholarship 2022 ชวนเยาวชนอาชีวศึกษาประชันไอเดียรับมือสภาวะโลกรวนชิงทุน 840,000 บาท

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association – PDA) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด สานต่อโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้ ได้จับมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency – NIA) จัดเวทีประชันไอเดียการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ นวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวน (Fighting Climate Change with Innovation for a Better World Challenge) ชิงทุนการศึกษาจำนวน 13 ทุน มูลค่ารวม 840,000 บาท นักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565