แท็ก:

รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award)

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล TTF Award ประจำปี 2560

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบรางวัล TTF Award (Toyota Thailand Foundation Award) เพื่อประกาศเกียรติคุณและสนับสนุนผลงานของนักวิชาการไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560