แท็ก:

ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ถอดรหัสความสำเร็จการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์กับคณาจารย์จุฬาฯ ภายใต้หัวข้อ Leadership in Disruptive Era

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์การเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำ ฝ่ากระแสความท้าทายยุค Disruption เข้าร่วมบรรยายใต้โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร The Prospect : New World of Higher Education สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หัวหน้าภาค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “Leadership in Disruptive Era” ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ และส่งมอบให้กับนิสิตผู้เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) ของประเทศไทย