แท็ก:

วัลลภา ฟาร์มสเตย์

หนีกรุงมาให้ธรรมชาติโอบกอด ที่ “วัลลภา ฟาร์มสเตย์” จ.ลพบุรี

“วัลลภา ฟาร์มสเตย์” ให้เวลาหมุนช้าๆไปพร้อมกับความสุข หนีกรุงมาให้ธรรมชาติโอบกอด ท้องนา และขุนเขา ฟาร์มสเตย์ ที่รวมความสุขของคนทั้งครอบครัว