แท็ก:

สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ เอช เซม

เปิดสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ เอช เซม ณ ปั๊มพีที

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเปิดสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ เอช เซม ในสถานีบริการน้ำมัน PT อย่างเป็นทางการ ประเดิม 3 แห่งคือสาขาซอยรามอินทรา 40, สาขาหลานหลวง และสาขาวัฒนา สุขุมวิท 71 โดยทั้งเอช เซม และ พีที มีนโยบายในการทำธุรกิจที่สนับสนุนการเป็นสังคมสีเขียว เพิ่มอากาศสะอาด และช่วยลดมลภาวะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาซอยรามอินทรา 40 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา