แท็ก:

สัญญาณไฟเตือน

สัญญาณไฟเตือน บนหน้าปัด (ภาคต่อ) บางคันมี บางคันไม่มี

ต่อเนื่องจากคราวก่อน เราไปดูกันว่า สัญญาณไฟเตือน อะไรที่น่ารู้มีอีกบ้าง


สัญญาณไฟเตือน บนหน้าปัด อย่างนี้ หมายความ ว่าไง

สัญญาณไฟเตือน บนหน้าปัด มีมากมายหลายสัญลักษณ์ มีไว้โชว์เพื่อบอกข้อมูล แล้วที่มันแปลกๆ ล่ะ หน้าตาแบบนี้ไม่ค่อยคุ้นเลย มันคืออะไร