แท็ก:

อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

เทคโนโลยีไมโครไฮโดร ทำให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ สามารถทำได้ จากน้ำตกที่สูงแค่ความสูงของคนเท่านั้น

“อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก” (micro hydropower generating) ที่มีกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานประสานกัน นับเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันน้ำขนาดกะทัดรัด ติดตั้งได้ง่ายในแทบจะทุกพื้นที่ คุณลักษณะที่สำคัญของ “อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก”คือ เพียงมีพลังงานศักย์ (hydraulic head) ที่ระดับ 2 เมตรก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้ว