แท็ก:

ฮุนได i20 Coupe WRC

ฮุนไดชวนเด็กอยู่บ้านอย่างสร้างสรรค์ ประดิษฐ์รถโมเดลกระดาษ

ฮุนไดฯ ขอเชิญชวนเด็กๆ อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์รถโมเดลกระดาษ ฮุนได i20 Coupe WRC