แท็ก:

เข็มขัดนิรภัย

อีกครั้ง !!! … กับการว่าด้วยเรื่องของ “ เข็มขัดนิรภัย ”

กับกระแสที่กำลังโด่งดังในเรื่องของ ม.44 ว่าด้วยการคาด เข็มขัดนิรภัย ที่ผ่านมา น่าจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ผู้ใช้รถหันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยกันไม่มากก็น้อย และด้วยเหตุผลนั้นเราจึงคิดที่จะนำเรื่องของ “เข็มขัดนิรภัย” มานำเสนออีกครั้ง เพื่อตอกย้ำในเรื่องของความปลอดภัย ประเภทของเข็มขัดนิรภัยที่ ณ ปัจจุบัน ประเภทแรก เข็มขัดนิรภัยที่ใช้สำหรับรถแข่ง โดยเริ่มจากประเภทของเข็มขัดนิรภัยที่ ณ ปัจจุบัน แบ่งออกหลักๆ เป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทแรก “เข็มขัดน…