แท็ก:

เข้าซอง

เข้าซอง แบบไหน หัว หรือ ท้าย เข้าดี

การจอดแบบ เข้าซอง โดยจะเสียบหัวเข้า หรือจะถอยหลังเข้าดี ยิ่งนักขับหน้าใหม่มักมีปัญหาส่วนตัว ว่าจะหมุนพวงมาลัยไปทางไหน ซ้ายหรือขวาดี