แท็ก:

เมืองแม่ฮ่องสอน

เที่ยวแม่ฮ่องสอน :: ตามรอยศรัทธาสาธุชนชาวไต … น้อมนำใจไปนมัสการองค์พระธาตุดอยกองมู

เมืองสามหมอก หนึ่งในความตั้งใจที่จะไม่ยอมพลาดเลยก็คือ การต้องได้ขึ้นมาบนจุดสูงที่สุดของตัวเมืองแห่งนี้ เพื่อบันทึกความทรงจำกับทัศนนียภาพความงดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนด้วยตาตัวเองจากจุดที่เรียกว่า Top View สักครั้ง และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือ การได้ตามรอยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไต (ไทใหญ่) ขึ้นมานมัสการองค์พระธาตุดอยกองมู