แท็ก:

แก๊ส

ใช้ แก๊ส lpg แล้วสั่น ใช้น้ำมันแล้วนิ่ง เกิดจากอะไร

ปัญหาแก๊สไม่ได้เกิดเพียงแค่กับรถเก่า รถใหม่ๆ ก็มีเช่นกัน โดยเฉพาะอาการ สั่น เป็นเจ้าเข้า สาเหตุที่ว่านั้นล้วนมาจาก