แท็ก:

แข่งขันทักษะ

โตโยต้าจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จัดการแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล