แท็ก:

แบตเตอรี่รถยนต์

GS BATTERY จับมือ กองบังคับการตำรวจทางหลวงสานต่อโครงการ “GS BATTERY พร้อมเป็นพลังอึด! ให้คุณทุกเส้นทาง”

GS BATTERY ห่วงใยผู้ใช้รถช่วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจทางหลวง สานต่อโครงการ “GS BATTERY พร้อมเป็นพลังอึด! ให้คุณทุกเส้นทาง” สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้