แท็ก:

โครงการของนิสสัน

นิสสัน ประเทศไทย ร่วมผลักดันเยาวชนผ่านงานจัดแสดงผลงาน โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนทักษะของเยาวชนผ่านนิทรรศการโดยนักเรียนจาก 16 โรงเรียน

นิสสันประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของนักเรียนที่ร่วมโครงการ โดยมีตัวแทนนักเรียนในโครงการจำนวน 16 โรงเรียน จาก 3 จังหวัด