แท็ก:

โครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา

ปตท. จัด “โครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” เปิดพื้นที่ขายข้าวใน ปั๊ม ปตท. ทั่วประเทศ

ปตท. จัด “โครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” เปิดพื้นที่ขายข้าวใน ปั๊ม ปตท. ทั่วประเทศ