แท็ก:

โครงการไทยบริดจสโตน

ไทยบริดจสโตน จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปี 3 ( Bridgestone Road Safety Education Project 2016)”

ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปี 3 (Bridgestone Road Safety Education Project 2016)”


ไทยบริดจสโตน ( Bridgestone Group Thailand ) เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชน

ไทยบริดจสโตน ( Bridgestone Group Thailand ) ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์”