แท็ก:

โครงการ “แยก แลก ยิ้ม”

ปตท. เชิญชวนให้คนไทยแยกขยะก่อนทิ้งกับ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม”

ปตท. เชิญชวนให้คนไทยแยกขยะก่อนทิ้งกับ โครงการ “แยก แลก ยิ้ม”