แท็ก:

โรงงานประกอบรถยนต์

ตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล (TCIL) เปิดโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทย

กลุ่มตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล (TCIL) ได้เปิดโรงงานประกอบรถยนต์อย่างเป็นทางการแห่งแรกที่ประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งมีพื้นที่รวมมากกว่า 100,000 ตารางเมตร ด้วยเม็ดเงินลงทุนเบื้องต้นกว่าห้าพันล้านบาท