แท็ก:

โลกออนไลน์

4 ข้อต้องห้าม ตั้งสติให้ดีก่อนโพสต์ (ด่า) บนโลกโซลเชียล พลั้งพลาดไปอาจจะเป็นคุณที่ต้องรับโทษตามกฎหมาย

สมัยนี้เพียงมือสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่อง หรืออยู่ในจุดที่มีอินเตอร์เนต ก็สามารถเข้าสู่สังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย    การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) นั้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ การแบ่งปันข้อมูลและการกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ซึ่งมีทั้ง ข่าวสารในด้านที่ดี และในด้านลบ หรือบางครั้งเราก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่ระบายอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเราต้องใช้วิจารณญาณให้มากๆ ในการรับข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และแพร่กระจายข่าวสารใดๆ ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หรือเรื่องที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง และผู้อื่นนั้นเอง