แท็ก:

ไทยบริดจสโตน

บริดจสโตนเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้หมายความเป็นกลางทางคาร์บอนกับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่โรงงานในประเทศไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (ไทยบริดจสโตน) เดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ ณ โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.95 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนทั่วโลก


บริดจสโตน ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Together We Recycle” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

บริดจสโตน ประเทศไทย ประกาศจัดกิจกรรม “Together We Recycle” ร่วมกันวนขยะกับบริดจสโตน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยเชิญชวนพนักงาน บริดจสโตน ประเทศไทย ร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภท “พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง” ส่งมอบให้โครงการ “วน” (Won Project)


ไทยบริดจสโตนประกาศเป็นผู้สูนับสนุนหลักพาราลิมปิกอย่างเป็นทางการ หนุนทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก

ไทยบริดจสโตน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในฐานะผู้สนับสนุนหลักของมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี (2561 – 2564) นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของไทยบริดจสโตนในการร่วมสานฝันทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับสากล


ไทยบริดจสโตนสานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ไทยบริดจสโตน มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 28 ทุน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ไทยบริดจสโตน จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปี 3 ( Bridgestone Road Safety Education Project 2016)”

ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ปี 3 (Bridgestone Road Safety Education Project 2016)”


ไทยบริดจสโตน ( Bridgestone Group Thailand ) เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชน

ไทยบริดจสโตน ( Bridgestone Group Thailand ) ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์”Green Hands Special: หมื่นต้นกล้า คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี จัดโครงการ “Green Hands Special…หมื่นต้นกล้า คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริม ให้พนักงานบริดจสโตนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมตอบแทนต่อสังคม


ไทยบริดจสโตนสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำแก่นักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหรือ “U-Camp Project” ให้กับนักศึกษาทุน บริดจสโตน (Bridgestone)และนักศึกษาอื่นๆที่สนใจ นอกจากนี้ น้องๆ นักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรม Green Hands Special


ไทยบริดจสโตน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนผ่านโครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง