แท็ก:

ไหล่ทาง

“ไหล่ทาง” … สวรรค์ “นักมุด” ที่อาจมีจุดจบเป็น “นักโทษ”

“ไหล่ทาง” ไมใช่ “ถนน” … คนใช้มีความผิดเป็น “ทุน” แบบยังไม่รวมกับการ “ถูกหวย” เป็น “ความซวย” ด้วยอุบัติเหตุ