แท็ก:

5สิ่ง

5 สิ่งต้องห้าม ที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถ

เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว สิ่งต้องห้าม หรือ อะไรที่อันตรายก็ควรอยู่ห่างเอาไว้ หรือเอาออกไปให้ห่างตัวเอาไว้ก่อน ครั้งนี้จะมาบอกเล้าเกี่ยวกับสิ่งของที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถ และ 5 สิ่งของที่ไม่ควรเก็บไว้ในรถ มีอะไรบ้าง และถ้ามีสิ่งของเหล่านี้อยู่ภายในรถจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เกิดการระเบิด ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียต่างๆตามมา