“The Leisure Journey with Suzuki CIAZ”

บริษัท วิน วิน วิน เอเวรี่ติงกรุ๊ป จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้จัดกิจกรรม “The Leisure Journey with Suzuki CIAZ” พาคณะสื่อมวลชนเดินทางด้วย Suzuki CIAZ พรีเมียม อีโคคาร์ซีดานแบ่งปันความสุขสู่สังคมพร้อมสนับสนุนเยาวชนไทย ร่วมกันพัฒนา โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมกันทำดีและสร้างความสุขด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสนามเด็กเล่น เสริมสร้างบรรยากาศให้แก่นักเรียนเกิดความสุข สร้างจินตนาการ ก่อเกิดการเรียนรู้ และนำไปสู่การต่อยอดความคิดที่สร้างสรรค์ต่อไป

บริษัท วิน วิน วิน เอเวรี่ติงกรุ๊ป จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้จัดกิจกรรม “The Leisure  Journey with Suzuki CIAZ”  พาคณะสื่อมวลชนเดินทางด้วย Suzuki CIAZ พรีเมียม อีโคคาร์ซีดานแบ่งปันความสุขสู่สังคมพร้อมสนับสนุนเยาวชนไทย ร่วมกันพัฒนา โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมกันทำดีและสร้างความสุขด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสนามเด็กเล่น เสริมสร้างบรรยากาศให้แก่นักเรียนเกิดความสุข สร้างจินตนาการ ก่อเกิดการเรียนรู้ และนำไปสู่การต่อยอดความคิดที่สร้างสรรค์ต่อไป

นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันมอบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ตลอดจนตู้ทำน้ำเย็นเพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดสดชื่น รวมถึง สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
สถานที่ : กาญจนบุรี
รายละเอียดงาน
ทำจดหมายเชิญ, ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชน
จัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ประสานงานกับโรงเรียน, สถานที่จัดงาน
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามกฤตภาคข่าว News Clipping
ถ่ายภาพนิ่ง และวิดิโอ พร้อมตัดต่อ

แท็กจังหวัด: กาญจนบุรี,

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pinterest,linkedin" counters=0 style="button" template="metro-bold-retina" point_type="simple" url="https://www.iamcar.net/event-organizer/the-leisure-journey-with-suzuki-ciaz/" text="“The Leisure Journey with Suzuki CIAZ”"]