เทคนิครถยนต์ : เทคนิคการขับขี่รถยนต์ เกี่ยวกับ DUAL VVT-i เทคโนโลยีระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะแบบคู่ จาก TOYOTA

DUAL VVT-i เทคโนโลยีระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะแบบคู่ ที่ทาง TOYOTA ได้คิดค้นขึ้นเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ VVT-i เดิมที่เป็นระบบแปรผันวาล์ว ที่หัวแคมชาฟต์ เฉพาะฝั่งไอดีเท่านั้น โดยระบบ DUAL VVT-i จะมาเพิ่มชุดแปรผันที่หัวแคมไอเสียอีกชุด เพื่อประสิทธภาพการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด

การทำงานของระบบ DUAL VVT-I (Dual Variable Valve Timing – Intelligent)

ระบบ DUAL VVT-i คือการเพิ่มชุดแปรผันที่หัวแคมไอเสียอีกชุดเพื่อให้การเปิด-ปิดวาล์วทั้งในฝั่งไอดีและไอเสียให้สัมพันธ์กัน สามารถตอบสนองความต้องการอัตราเร่งของผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะทำงานควบคู๋กับระบบ VVT-i หรือ Variable Valve Timing – Intelligent เดิมที่เป็นระบบควบคุมการเปิด-ปิด วาล์วไอดี และ ไอเสีย ของเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติ โดยการเปิด – ปิดวาล์วจะขึ้นอยู่กับความต้องการกำลังของเครื่องยนต์ ในแต่ละสถานการณ์ของผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นรอบเดินเบา การเร่งแซงหรือขับเร็วคงที่ โดย ระบบ VVT-i จะคำนวณหารอบเครื่องยนต์ (RPM) องศาการเปิดลิ้นปีกผีเสื้อให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ โดยได้รับคำสั่งจากแป้นเหยียบคันเร่งที่กดโดยผู้ขับขี่และรอบของเครื่องยนต์ ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์จากช่วงรอบเครื่องยนต์ต่ำถึงรอบเคริ่องยนต์สูงสุด ระบบจะควบคุมจังหวะการเปิด-ปิดวาล์ว (Timing)

 

Dual VVT-i

 

ส่วนระบบ DUAL VVT-i ก็จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคายระบบไอเสียให้สัมพันธ์กับการขับขี่เช่นเดียวกันโดยมี หลักการทำงานง่ายๆเช่นในขณะที่เครื่องยนต์ก็ไม่ได้ต้องการอากาศมากมายอะไรและไม่ต้องปล่อยไอเสียออกมากเท่าไหร่ วาล์วไอดีและไอเสียก็จะเปิดไม่เยอะ แต่พอต้องมีการเร่งแซงเครื่องยนต์ก็ต้องการอากาศดีมาเผาไหม้ให้ทันและต้องการคายอากาศเสียออกให้ไวในสัดส่วนที่กำลังพอเหมาะพอดี เพื่อรักษาอัตราเร่งให้ได้ตามที่ผู้ขับขี่ต้องการ วาล์วไอดีและไอเสียก็จะเปิดกว้างขึ้นเพื่อรับและคายอากาศให้ได้ตามสั่ง นี่ก็คือหลักการทำงานของเครื่องยนต์ที่มีระบบ

 

 

บทความแนะนำเกี่ยวกับ เทคนิคการขับขี่รถยนต์

เทคนิครถยนต์ : เทคนิคการขับขี่รถยนต์ เกี่ยวกับ Paddle Shift ระบบปรับเปลี่ยนเกียร์ อัจฉริยะในเกียร์อัตโนมัติ

เทคนิครถยนต์ : เทคนิคการขับขี่รถยนต์ เกี่ยวกับ Sequential Shifter ระบบเกียร์ที่เเม่นยำเเละรวดเร็วที่สุด